Icoon telefoon Bel ons
  • Icoon telefoon 088 - 5753000
  • Icoon envelop [javascript protected email address]
werken bij Zozijn

Nathalie Olde Hanhof

Coördinerend ondersteuner intensieve zorg

Een glimlach van een bewoner, dat is waar ik het voor doe!

Nathalie Olde Hanhof werkt als coördinerend ondersteuner binnen de intensieve zorg bij Zozijn. De naam zegt het al… in de intensieve zorg: in haar werk ligt de nadruk op zorg. Zo zijn verpleegkundige handelingen een belangrijk deel van haar werk. Nathalie: ‘Ik voer per dag veel medische handelingen uit, van sondevoeding geven, katheters aansluiten, zuurstof of medicatie toedienen tot injecteren, het hoort er allemaal bij’.

Meer over de intensieve zorg

Nathalie: ‘In de woning waar ik werk hebben bewoners een laag niveau van functioneren. De bewoners zijn van mij en mijn collega’s afhankelijk in veel dagelijkse dingen: bij het aankleden, wassen, eten, medicijnen geven, eigenlijk bij heel het leven. Bij ons wonen cliënten met verschillende kalenderleeftijden, maar zij functioneren allemaal op een leeftijd tot ongeveer 1,5 jaar. Dat geldt alleen voor deze woning. Op andere woningen is dat anders. 

Communiceren is een uitdaging

In onze groep kunnen veel bewoners niet praten. Communiceren is dan een uitdaging. Het maakt dat je bewoners echt goed moet leren kennen, in gedrag, in doen en laten. Dat duurt soms lang en is best ingewikkeld als je niet veel reactie krijgt. Maar als je bewoners eenmaal goed kent, herken je elk geluidje en elke beweging. 

Soms heb je een ‘niet-pluis-gevoel’ bij heel kleine dingetjes; een klein kuchje, een blik. Dat maakt het soms lastig, maar maakt het werk ook erg uitdagend. Om een indruk te geven: als er in sommige gevallen een arts bij wordt geroepen, dan gaat de arts ook af op onze waarneming. Wij geven aan: ‘het is anders dan anders, maar wat er is, moeten we met elkaar achter zien te komen. Wat geeft het dan voldoening als dat lukt!’

Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit?

Nathalie: ‘We starten een dag bij de nachtdienst. We horen en lezen hoe de nacht van de bewoners is verlopen. Dan komen we als collega’s bij elkaar in de woning en bespreken de komende dag. Welke afspraken staan er gepland, komt er iemand langs voor een onderzoek of behandeling bijvoorbeeld? We helpen de bewoners uit bed, bieden zorg en starten met de (uitgebreide) medicatieronde. We ontbijten met de bewoners en zorgen vervolgens dat zij om 10.00 uur klaar zijn om, voor wie dat geldt, naar het dagcentrum te gaan. 

Vanuit deze woning gaan cliënten naar verschillende groepen met dagbesteding, afgestemd op individuele behoeften. Sommige cliënten hebben last van geluiden van andere groepen. Zij krijgen dagbesteding in een prikkelarme groep op de woning. Sommigen gaan met 1 op 1 begeleiding naar het dagcentrum, anderen kunnen slechts een uurtje aan om vervolgens weer naar de woning terug te gaan. Als ik een cliënt begeleid die 1 op 1 begeleiding heeft, dan begeleid ik hem of haar die dag volledig. Als cliënten naar de dagbesteding zijn, heb ik tijd voor mijn coördinerende taken, zoals bijvoorbeeld coaching.’ 

Taken van een coördinerend ondersteuner

Over de coördinerende taken vertelt Nathalie: Ik probeer met een helicopterview alles in beeld te krijgen voor de cliënt. Ik stuur collega’s aan, haal andere disciplines erbij. Ik ben verantwoordelijk voor het zorgplan en heb 7 cliënten ‘onder mijn hoede’ samen met een co-maatje (ondersteuners van de woning). De individuele zorg-overleggen (izo’s) met de AVG arts en de gedragswetenschapper doe ik ook, met input vanuit het team. Dat is fijn!’ Nathalie coacht het team, samen met twee andere coördinerend ondersteuners. 

Nathalie heeft in het begin op veel verschillende groepen stage gelopen. Deze groep cliënten had direct al haar interesse en aandacht. Nathalie: ‘Je bouwt een band op. Het ‘zorgen voor’ moet in je zitten. Dat zit bij mij wel goed… Je bent bezig met prikkelverwerking. Je wilt cliënten helpen, zodat zij zo aangenaam mogelijk kunnen leven. Daar mag ik onderdeel van zijn. Dat vind ik mooi!’ 

Nabijheid is het allerbelangrijkste voor deze bewoners. Naast alle zorg die ze nodig hebben is dat het mooiste wat je kunt bieden. Er zijn voor bewoners. 

Daarvoor is het belangrijk dat ze jou ook goed leren kennen. Zij zien zoveel mensen, zeker als ze hier al lang wonen. Wat dat betreft: hoe minder wisselingen hoe beter. Bewoners kunnen nieuwe collega’s uitproberen: ‘jou ken ik niet, dus dan wil ik niet eten’. Eigenlijk is dat mooi. Daarmee laten ze toch een stukje eigen regie zien. Ze zijn al zo afhankelijk van ons.

Wat moet je in huis hebben om dit werk te doen?

Volgens Nathalie moet je empathisch zijn, geduld hebben en humor! Werken in een hecht team moet je aanspreken, intensief samenwerken is belangrijk. Je overlegt veel: ‘Zie jij ook bepaalde signalen?’ In contact met verwanten ben je invoelend en communicatief vaardig. In deze woning werken veel verzorgenden en verpleegkundigen. 

Wanneer ben je tevreden als je na een werkdag naar huis rijdt?

Nathalie: ‘Ik ben tevreden als we alle dagelijkse zorg hebben geboden, de bewoners een fijne, vrolijke dag hebben gehad en als we iets extra’s hebben kunnen doen. Soms is dat een keertje extra douchen, even snoezelen of een extra lange wandeling over het landgoed. 

Een glimlach van een bewoner, dat is waar ik het voor doe!’

Nathalie Olde Hanhof