Icoon telefoon Bel ons
 • Icoon telefoon 088 575 30 00
 • Icoon envelop [javascript protected email address]
werken bij Zozijn

Stage gedragswetenschappers


Binnen Zozijn hebben we elk jaar verschillende stageplekken bij de vakgroep gedragswetenschappers. Deze stageplek staat open voor studenten van een WO masteropleiding (ontwikkelings)psychologie en orthopedagogiek.

Waarom wil je bij Zozijn stagelopen?

Een goed leven, dat willen we allemaal. We willen gezien worden, meedoen, zijn wie we willen zijn, gerespecteerd, gehoord en begrepen worden. Dit geldt voor verreweg de meeste mensen en is niet anders voor mensen met een beperking. Wij van Zozijn dragen graag bij aan een goed leven voor mensen met een beperking. We zien het als onze opdracht om hen tot bloei te laten komen. 

Hoe we dat doen? Door open en oprecht met elkaar in contact te zijn. We vragen door en zijn telkens op zoek naar de beweegredenen achter iemands handelingen. We zien de ander met aandacht. Dat is de houding die wij ons meer en meer eigen maken, in dialoog met elkaar. 

We bieden ruim 4.400 cliënten in Gelderland en Overijssel liefdevolle en vakkundige zorg en ondersteuning. Dat doen we samen met ruim 2.800 medewerkers.

Wat hebben wij te bieden?

 • Een afwisselende stageplek op een of meer locaties van Zozijn met daarin voldoende aandacht voor werkbegeleiding, diagnostiek en (indirecte) behandeling.
 • Meerdere stageplekken in de zorg voor kinderen, jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking.
 • Stageplekken van september tot april of juni. De sollicitatiegesprekken hiervoor vinden plaats rond maart en april. Het is niet mogelijk om op andere momenten in te stromen, tenzij nadrukkelijk op deze website aangegeven
 • De mogelijkheid tot het behalen van de diagnostiekaantekening.
 • Werkbegeleiding gegeven door één of meerdere ervaren mastergedragswetenschappers. Werkbegeleiding gegeven door een gz-psycholoog of orthopedagoog-generalist kan niet gegarandeerd worden.
 • De stageplekken sluiten aan bij de eisen van de (meeste) opleidingen.
 • Een stagevergoeding volgens de cao.

Wat vragen wij?

 • We zoeken stagiaires met natuurlijk heel veel enthousiasme voor het werken als gedragswetenschapper met mensen met een verstandelijke beperking 
 • Je zoekt een stageplek voor een WO-masterstage richting orthopedagogiek of (ontwikkelings-)psychologie.
 • Je hebt een gezonde dosis humor, bent die niet bang om een uitdaging aan te gaan en out of the box te denken.
 • Je bent bereid stage te lopen voor minimaal 3 dagen per week gedurende 7-9 maanden
 • Aangezien niet alle locaties goed met het openbaar vervoer zijn te bereiken is het tot je beschikking hebben van een auto een pre.

Heb je interesse?

Heb je belangstelling om stage te lopen bij de gedragswetenschappers van Zozijn? Dan zien we graag je CV en een motivatiebrief met daarin onder andere de eisen vanuit de opleiding en de doelgroep waar je voorkeur naar uitgaat. Je kunt je brief en bijlagen sturen naar het leerlingstagebureau. leerling-stagebureau@zozijn.nl. Ieder jaar stellen we opnieuw vast waar de stageplekken zullen zijn en bij welke doelgroep.

We hebben helaas geen mogelijkheden voor een bachelor-stage of een stage voor de diagnostiekaantekening na afstuderen.

Ervaring stagiaires 2022-2023

“Als stagiaire bij Zozijn ben je betrokken bij meerdere locaties met verschillende doelgroepen die allemaal een andere ondersteuningsvraag hebben. Dat betekent dat je door de dag heen veel aan het schakelen bent. Je begint de dag bijvoorbeeld met een teamoverleg waarin de beeldvorming van een cliënt besproken wordt, vervolgens sluit je aan bij een themagroep over trauma en daarna ga je in overleg met de fysiotherapeut of logopedist over de behandeling van een cliënt. Ook is er veel ruimte om aan de slag te gaan met je diagnostiekcasussen. Juist die afwisseling tussen werkzaamheden maakt de dag interessant.

Naast de vakinhoudelijke momenten is er ook aandacht voor leren en ontwikkelen. Je voert regelmatig gesprekken met je stagebegeleiders waarin jouw leerproces centraal staat. Er wordt gekeken naar wie jij bent als persoon en wat je nodig hebt, zowel in je persoonlijke als professionele ontwikkeling. Je komt terecht in een fijn team van gedragswetenschappers bij wie de deur altijd voor je open staat.”

Wat doet een gedragswetenschapper bij Zozijn?

Samen met de ondersteuners en collega behandelaren ben je voortdurend bezig om de cliënten tot bloei te laten komen. Gezamenlijk kijken naar (ontwikkelings-)mogelijkheden, betekenis verlenen aan (soms moeilijk te begrijpen) gedrag, zoeken naar een passende begeleidingsstijl. Maar ook het samen vieren van de (soms kleine) succesmomenten. De kunst is om niet alleen de problemen te zien, maar ook oog te hebben voor de dingen die goed gaan.

Waarvoor is de gedragswetenschapper verantwoordelijk?

 • De beeldvorming
  Je brengt in kaart wie de cliënt is en wat hij of zij nodig heeft om zodoende de begeleiding en/of behandeling goed aan te kunnen laten sluiten. Wat maakt dat iemand is geworden wie hij is? Waar komt iemand vandaan? Wat zijn de opgedane ervaringen? Wat is iemand zijn niveau van functioneren? Afhankelijk van de vraag en de setting maakt diagnostiek een groot of kleiner deel uit van dit proces.
 • De (indirecte) behandeling
  Je bent onderdeel van een multidisciplinair team, dat onder meer bestaat uit de gedragswetenschapper en coördinerend (pedagogisch) ondersteuner. Afhankelijk van de vraag maken ook andere behandelaren, zoals fysiotherapeut, logopedist, arts verstandelijke gehandicapten, ergotherapeut onderdeel uit van het multidisciplinair team. Als je inschat dat dit nodig is schakel jij deze in. Gezamenlijk met ouders/ verwanten/ wettelijk vertegenwoordigers zet je een behandel- en begeleidingslijn uit. Jij bent de coördinator van de behandeling.
 • Het bevorderen van de deskundigheid van je collega’s in het primaire proces
  Dit doe je door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de begeleiding en/of behandeling van de cliënt. Maar ook door bijvoorbeeld een themabijeenkomst te organiseren met het begeleidingsteam. Voorbeelden van thema’s kunnen zijn: hechting, autisme, maar ook seksualiteit of dementie. Allemaal afhankelijk van de doelgroep, wat er speelt op een locatie en de vragen vanuit het team.
 • Het onderhouden, delen en overdragen van gedragswetenschappelijke kennis
  Soms ben je ook betrokken bij organisatiethema’s waarbij gedragswetenschappelijke kennis vereist of gewenst is. Hiermee lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid. Je kunt hierbij denken aan betrokkenheid bij de visie op dagbesteding, samenwerking zorg en onderwijs, de vormgeving van 24-uurs zorg, de afstemming tussen logeren en het orthopedagogisch centrum.